Odsłonięcie tablicy upamiętniającej adw. St. Kalinowskiego

W dniu 9 września 2019 r. w Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę pierwszego bombardowania miasta. Przedstawiciele władz Lublina i województwa lubelskiego złożyli wieńce okolicznościowe przy budynku Ratusza, który był jednym z celów niemieckiego nalotu, na mogile mieszkańców Lublina poległych we wrześniu 1939 r. oraz przy pomniku poety Józefa Czechowicza, który zginął w czasie tego bombardowania.

Z tej okazji w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie im. Hieronima Łopacińskiego odbyła się konferencja pt. „Lublin we wrześniu 1939 roku. W 80. rocznicę obrony miasta” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka. Współorganizatorem spotkania była Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie.

Konferencja rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej adw. Stanisławowi Kalinowskiemu, dziekanowi Rady Adwokackiej w Lublinie w latach 1938-1939, 1944- 1948. Staraniem mecenasa Kalinowskiego i Władysława Woydy – dyrektora Muzeum Lubelskiego, dokładnie w dniu 09. września 1939 r., ukryte zostały w budynku obecnej Biblioteki, a ówczesnego Muzeum Lubelskiego, dwa obrazy Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” i „Kazanie Piotra Skargi”. W tym dniu obrazy zostały przywiezione do Lublina z warszawskiej „Zachęty” i przechowane w naszym mieście do 1944 r. Pomimo, że Niemcy wyznaczyli wysoką nagrodę finansową za informacje o przechowywaniu „Bitwy pod Grunwaldem”, nikt nie wyjawił miejsca jego ukrycia.

W czasie konferencji zostały wygłoszone referaty o międzywojennej historii Lublina, obronie miasta w kampanii wrześniowej. Jednym z referentów był także Rafał Kalinowski, wnuk Stanisława, którego wystąpienie zatytułowane było „Adwokat Stanisław Kalinowski a Instytut Lubelski i obrazy Matejki”.

Warto dodać, że tablica poświęcona adw. Stanisławowi Kalinowskiemu umieszczona jest na „Szlaku Znanych Lublinian”.

adw. Seweryna Sajna, rzecznik prasowy ORA w Lublinie

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

Szkolenie „Reforma postępowania cywilnego - nowe obowiązki stron i pełnomocników”

Naczelna Rada Adwokacka

wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku 

zapraszają adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie

na szkolenie zawodowe pt.: 

„Reforma postępowania cywilnego –

nowe obowiązki stron i pełnomocników”

Szkolenie odbędzie się 9 listopada 2019 roku w Białymstoku,

poprowadzi je SSO Grzegorz Karaś.

Termin szkolenia: 9 listopada 2019 roku (sobota)

Miejsce: sala konferencyjna Hotelu Gołębiewski w Białymstoku, ul. Pałacowa 7

Godziny: 9:30–10:00 – rejestracja

10:00–15:00 – szkolenie merytoryczne (z dwoma 15-min. przerwami)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie zgłoszenia na adres mailowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie sekretariat@ora.lublin.pl w terminie do
23 października 2019 roku. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę adwokatów.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny (koszt dojazdu, ew. zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o zakresie szkolenia oraz notka biograficzna wykładowcy.

Reforma postępowania cywilnego 

nowe obowiązki stron i pełnomocników

Wykładowca: SSO Grzegorz Karaś

ZAKRES SZKOLENIA

 1. Geneza, zakres i cel zmian postępowania cywilnego.
 2. Nowelizacja Kodeksu Postepowania Cywilnego i innych ustaw – przepisy intertemporalne
 3. Zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 r. (zmiany w zakresie kosztów sądowych, umorzenia postepowań zawieszonych, postepowania mediacyjnego, postępowanie klauzulowego, postępowania egzekucyjnego).
 4. Zmiany w zakresie właściwości miejscowej i rzeczowej sądów.
 5. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
 6. Nowe zasady doręczania pozwu.
 7. Pouczenia stron w postępowaniu.
 8. Informacja Sądu o przewidywanym rozstrzygnięciu.
 9. Obligatoryjność odpowiedzi na pozew.
 10. Przesłanki wydania wyroku zaocznego.
 11. Nowy etap postępowania - postępowanie przygotowawcze.
 12. Postępowanie zabezpieczające.
 13. Pozew wzajemny i zarzut potrącenia.
 14. Zmiany w postępowaniu dowodowym.
 15. Prekluzja dowodowa.
 16. Wzajemne doręczanie pism przez pełnomocników w toku procesu.
 17. Postanowienia wpadkowe wydawane w toku procesu.
 18. Nowe zasady ogłaszania i uzasadniania orzeczeń.
 19. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia.
 20. Postępowanie apelacyjne (wniesienie apelacji, zrzuty apelacyjne, rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy).
 21. Postępowanie zażaleniowe (zmiana koncepcji dewolutywności zażaleń, zakres zażaleń rozpoznawanych przez sąd wyższej instancji, rozpoznanie zażalenia przez sąd)
 22. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego (pozew pozorny, pozew oczywiście bezzasadny, szereg zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie, szereg wniosków o wyłączenie sędziego, szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku).
 23. Postępowanie w sprawach gospodarczych (pojęcie sprawy gospodarczej, postępowanie gospodarcze, rozpoznanie sprawy gospodarczych z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym, prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym, zgłaszanie nowych żądań, zakaz powództwa wzajemnego w postępowaniu gospodarczym, umowa dowodowa, skutki zaniechania próby mediacyjnej).
 24. Zmiany w postępowaniu uproszczonym.
 25. Zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
 26. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

***

SSO Grzegorz Karaś

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Orzeka w Wydziale II Cywilnym Odwoławczym. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Ceniony wykładowca i propagator wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii.

Autor i współautor wielu komentarzy i publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa europejskiego, bezpieczeństwa informacji i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Współautor najnowszego komentarza do KPC wyd. CH Beck pod red. SSN Tadeusza Szanciły oraz najnowszego komentarza do zmian w KPC wyd. CH Beck pod red. prof. Jacka Gołaczyńskiego.

Udostępnij: