Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Adwokatura lubelska uhonorowana z okazji 700 lecia Lublina

W dniu 12 kwietnia 2018 roku na uroczystym spotkaniu w budynku Trybunału Koronnego Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk wręczył przedstawicielom lubelskiej Palestry Medale 700-lecia Miasta Lublin i Medale Prezydenta Miasta Lublin za zaangażowanie w działalność społeczną.

Szukaj na stronie

Nadchodzące wydarzenia

  Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie Uchwałą Nr 4 obniżyło kwotę zapomogi pośmiertnej z Funduszy Samopomocy Koleżeńskiej Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie z kwoty 10.000 zł do 2.000 zł. Pełna treść uchwały poniżej.
  W Uchwale Nr 3 Zgromadzenie Izby Adwokackiej postanowiło o utrzymaniu składek adwokackich we wszystkich grupach na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie Zgromadzenie zobowiązało ORA do naliczania odsetek ustawowych od opóźnionych płatności. Ustalono też tzw. abolicję odsetkową - zaległe składki, które zostaną spłacone do dnia 10 października 2018 r. nie będą obciążone odsetkami za opóźnienie.

  Wszelkie szczegóły poniżej.
  W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie zapraszam Koleżanki i Kolegów – członków Izby Adwokackiej w Lublinie, jak też zainteresowanych wykładami aplikantów naszej Izby do uczestnictwa w szkoleniu, przypominając jednocześnie, że doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem adwokata wynikającym z przepisu § 1 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 57/2011 z 19.11.20111 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokata”.

  Uczestnictwo w wykładach łączy się z uzyskaniem przez słuchaczy „punktów szkoleniowych” w wymiarze 2 punktów w przypadku wykładów obejmujących co najmniej 2 pełnie godziny (a mniej niż 3) i 3 punktów w przypadku wykładów obejmujących co najmniej 3 pełne godziny (a mniej niż 4). Każdy z nas jest zobligowany do uzyskania w danym roku szkoleniowym 12 punktów. Zgodnie z zamierzeniami wykładowców wykłady w dniach: 27.09.2018 r., 18.10.2018 r. i 06.12.2018 r. będą trwały około 2 godzin, zaś pozostałe wykłady – 3 godziny.

  Wykłady będą się odbywały w czwartki, w terminach, które znajdą Państwo w załączniku do niniejszej informacji, w siedzibie ORA w Lublinie przy Al. Racławickich 8. Wykłady rozpoczynają się zawsze o godz. 16.00.

  Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Klub Rowerowy Adwokatury Polskiej mają zaszczyt zaprosić wszystkich Adwokatów i Aplikantów Adwokackich oraz innych przedstawicieli zawodów prawniczych wraz z bliskimi na I Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, które odbędą się w miejscowości Lubenia w ramach Dakar Toyota MTB Lubenia w dniu 9 września 2018 roku.