Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Adwokatura lubelska uhonorowana z okazji 700 lecia Lublina

W dniu 12 kwietnia 2018 roku na uroczystym spotkaniu w budynku Trybunału Koronnego Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk wręczył przedstawicielom lubelskiej Palestry Medale 700-lecia Miasta Lublin i Medale Prezydenta Miasta Lublin za zaangażowanie w działalność społeczną.

Szukaj na stronie

Nadchodzące wydarzenia

  Z trudu Waszego i znoju Polska powstała by żyć


  Napis ten widnieje na Pomniku Legionistów na cmentarzu przy ul. Białej w Lublinie. W tym miejscu w dniu 11 listopada adwokaci i aplikanci spotykają się tradycyjnie od 1981 roku. Inicjatorem pierwszego spotkania był śp. adw. Wiesław Kamiński.

  W tym, szczególnym, jubileuszowym roku licznie zebranych adwokatów i aplikantów oraz ich rodziny przywitał adw. Stanisław Estreich, dziekan ORA w Lublinie. Jak zawsze odśpiewaliśmy pieśń I Brygady Legionów Polskich. Adwokat Andrzej Banaszkiewicz, były dziekan ORA, wygłosił uroczystą, bardzo ciekawą mowę. Przypomniał okoliczności formowania Legionów, mówił o zaangażowaniu społecznym, o nadziejach, o historii tamtych wydarzeń. Dla podkreślenia doniosłości uroczystości zacytował wiersz Jerzego Żuławskiego:

              Synkowie moi, poszedłem w bój,
              jako wasz dziadek, a ojciec mój,
              jak ojca ojciec i ojca dziad,
              co z Legionami przemierzył świat,
              szukając drogi przez krew i blizny
                 do naszej wolnej Ojczyzny!

              Synkowie moi, da nam to Bóg,
              że spadną wreszcie kajdany z nóg
              i nim wy męskich dojdziecie sił,
              jawą się stanie, co dziadek śnił:
              szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny
                 łan naszej wolnej Ojczyzny!

              Synkowie moi, lecz gdyby Pan,
              nie dał wzejść zorzy z krwi naszych ran,
              to jeszcze w waszej piersi jest krew
              na nowy świętej Wolności siew:
              i wy pójdziecie, pomni puścizny,
                 na bój dla waszej Ojczyzny!

  Złożyliśmy wieńce przy Pomniku Legionistów oraz przy tablicy upamiętniającej Adwokatów Lubelszczyzny – Ofiary systemów totalitarnych XX wieku.

  Korzystając z pięknej i słonecznej pogody, po uroczystości tradycyjnie spacerem przeszliśmy po cmentarzu odwiedzając groby adwokatów i wspominając ich osoby.

  adw. Seweryna Sajna
  Zapraszamy do udziału w V Otwartym Turnieju Prawników w Tenisie, który odbędzie się w dniach 24-25 listopada br. na kortach Lubelskiego Klubu Tenisowego przy Alejach Zygmuntowskich 4 w Lublinie. Komunikat turniejowy dostępny jest na stronie www.tenislublin.com.
  W dniach 25-28 października w Centrum Kultury w Lublinie odbyła się III edycja Festiwalu Kina Kobiet - Demakijaż, którego hasłem przewodnim w tym roku był „BUNT”, a celem rozmowa i refleksja na temat wyzwań, jakie w dzisiejszym świecie podejmują kobiety. Tłem pokazów i dyskusji było rozważenie sytuacji kobiet w ujęciu kulturowym, materialnym i światopoglądowym.

  Festiwal był wspaniałą okazją do tego, by również w ramach Adwokatury rozmawiać o problemach kobiet w świetle zmieniającej się rzeczywistości, w aspekcie prawnym. Na potrzeby festiwalu adwokatki z Lubelskiej Izby Adwokackiej, stworzyły „Nieodpłatny Punkt Informacji Prawnej”, którego celem było przybliżenie uczestnikom festiwalu zagadnień, jak i rozwiązań ustawowych z zakresu różnych gałęzi prawa. Punkt cieszył się dużym zainteresowaniem, a katalog poruszanych tematów zaskakiwał rozmiarem. Przez dwa dni analizowałyśmy pojęcia z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, karnego - a nawet autorskiego, co jedynie potwierdza to, że jako kobiety mamy wolę jak i siłę by walczyć z różnicami, które w świadomości społecznej dalej występują.

  Ogromne podziękowania za niezwykłe zaangażowanie i sumienne podejście do pracy należą się adw. Monice Sokołowskiej, adw. Annie Kaczorowskiej, adw. Agacie Skwarcz, adw. Kamili Rachwalskiej von Rejchwald, adw. Annie Nieśpiał i adw. Agnieszce Czerniak. Ciężka praca jak i wspaniała atmosfera towarzysząca imprezie z pewnością zaowocuje dalszą współpracą i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się również na kolejnym Święcie Kobiecego Kina.

  adw. Diana Estreich-Florkowska
  W dniach 18 i 19 października 2018 roku odbyły się dwa panele dyskusyjne organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie.

  Pierwszy z nich, nt. „Specyfika przestępstw przemocy domowej”, miał miejsce w dniu 18 października 2018 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie. Wydarzenie objął patronatem honorowym Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, zaś udział w nim wzięli znakomici Prelegenci: sędzia w Sądzie Rejonowym w Łobzie Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie w stanie spoczynku, mediator Marta Gierczak, Zastępca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej Adam Mołdoch, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Lublinie Agnieszka Rojowska, przedstawicielka biura Rzecznika Praw Obywatelskich Zespołu ds. Równego Traktowania Katarzyna Wilkołaska – Żuromska, Prezes Fundacji Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lublinie Dorota Komotajtis, psycholog, pedagog, wykładowca KUL dr Ewelina Świdrak, koordynator sekcji do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Małgorzata Rabczewska, oraz członek Stowarzyszenia AGAPE adwokat Anna Wieczorek - Poleszak. Panel podzielony został na dwie części, pierwszą z nich poprowadziła adwokat Seweryna Sajna, drugą część adwokat Monika Sokołowska.


  W pierwszej części Prelegenci wypowiadali się w temacie „Przemoc domowa a przestępstwa związane z przemocą domową – relacja pojęć”, zaś w drugiej dyskutowali na temat „Wpływ mechanizmów psychologicznych u pokrzywdzonych przestępstwami związanymi z przemocą domową na przebieg postępowania karnego”.


  Spotkanie to służyło wzmocnieniu współpracy różnych podmiotów zajmujących się sprawami przemocy domowej i wymianie doświadczeń. Prelegenci omówili, z jakimi problemami stykają się w swoim obszarze działań i wspólnie starali się wskazywać na skuteczne ich rozwiązania.


  Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja wokół instytucji Niebieskiej Karty. Każdy z uczestników omawiał własne doświadczenia i spostrzeżenia związane z tą procedurą, przy czym były one zarówno pozytywne, jak i negatywne. Nie zabrakło głosów zabieranych spośród publiczności i zadawanych z sali pytań. Prelegenci omówili ponadto, jakie mechanizmy psychologiczne rządzą zarówno ofiarami przemocy domowej, jak i sprawcami, dlaczego postępowania karne, zwłaszcza na etapie postępowania przygotowawczego, kończą się ich umorzeniem. Wszyscy zwracali uwagę na potrzebę edukacji zarówno stron postępowania, ale i podmiotów zajmujących się tą tematyką.


  W kolejnym dniu, 19 października 2018 roku, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie odbył się drugi panel dyskusyjny nt. „Wizerunek prawnika w mediach społecznościowych” z udziałem zaproszonych Gości, wśród których byli: rysownik, prowadzący na fb stronę Ślepym Okiem Temidy – sędzia w Sądzie Rejonowym w Łobzie Arkadiusz Krupa, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury adwokat Ewa Krasowska, autorka artykułów prasowych, założycielka i administratorka profilu na fb Pokój Adwokacki oraz grup na portalach społecznościowych, m. in. Prawniczki nie tylko o prawie - adwokat Joanna Parafianowicz, muzyk, organista, pilot szybowców – adwokat Adam Załęski, autor książek kryminalnych – adwokat Maksymilian Czornyj.


  Panel poprowadził członek Naczelnej Rady Adwokackiej, administrator grupy na fb Adwokatura Polska – adwokat Bartosz Przeciechowski. Spotkanie przebiegało w luźnej, piątkowej atmosferze i polegało na wymianie doświadczeń własnych Prelegentów w sprawach związanych z ich wizerunkiem w mediach, a zwłaszcza mediach społecznościowych, również w kontekście obowiązujących zasad etyki adwokackiej, jak też od strony pasji i drugich profesji. W czasie dyskusji sędzia Arkadiusz Krupa na bieżąco komentował wypowiedzi Prelegentów w obrazkowym stylu, tworząc niezwykle trafne rysunki tematyczne, które natychmiast wyświetlane były na projektorze.


  Trwający ponad półtorej godziny panel był interesujący zarówno w zakresie edukacyjnym, jak i integracyjnym. Zaproszeni Goście stanowili zróżnicowane, a zarazem wyjątkowe osobowości. Jak się okazało, każdy z Prelegentów miał inny cel założenia konta na fb. Przyczyny obecności w mediach społecznościowych to m.in. chęć dowiadywania się, co dzieje się u znajomych, chęć nawiązywania kontaktów ze znajomymi, potrzeba wymiany doświadczeń, czy też potrzeba tworzenia wizerunku w kontekście drugiej profesji. Paneliści dyskutowali również na temat tego, czy aktywność mediach społecznościowych ma przełożenie na zwiększenie liczby klientów w praktyce adwokackiej. Z doświadczeń wypowiadających się wynika, że aktywność taka nie zwiększa liczby klientów i nadal najskuteczniejszą formą pozyskania klienta jest tzw „marketing szeptany”. Na uwagę zasługuje podkreślenie przez zaproszonych Gości potrzeby dostosowania zasad etyki adwokackiej do realiów obecnych czasów, w szczególności w kontekście modyfikacji obowiązującego zakazu reklamy.


  Podsumowując stwierdzić trzeba, że oba panele dyskusyjne, organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie, były wydarzeniami cieszącymi się zainteresowaniem publiczności, nie tylko wśród adwokatów, ale także i innych środowisk. Niewątpliwie spełniły one dwie role – edukacyjną oraz integracyjną. Należy wyrazić podziękowania dla Prelegentów, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w wydarzeniach, a nam pozostaje pewien niedosyt, co będzie stanowić przyczynek dla organizacji kolejnych spotkań.


  adw. Monika Sokołowska